Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Get Adobe Flash player

Μετάφραση

Greek English French German Italian Russian Spanish

Δελτίο Τύπου 21/02/2013

Με αφορμή δημοσιεύματα και ρεπορτάζ για το θέμα «τουριστικής αξιοποίησης» της νήσου Οξειά Εχινάδων νήσων, θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε το νομικό καθεστώς της νήσου.
Η νήσος Οξειά και το σύμπλεγμα Εχινάδων νήσων βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Κάτω Ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων (ΚΥΑ 22306/ΦΕΚ 477/31.5.2006) και συγκεκριμένα στη ζώνη Προστασίας Φύσης (ΠΦ)4, όπου επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

  1. Η γεωργία στις υφιστάμενες κατά την έκδοση της Κοινή υπουργική απόφαση 1319/1993 (ΦΕΚ 755Β) ελαιοκαλλιέργειες
  2. Η βόσκηση και οι παραδοσιακές εγκαταστάσεις εσταυλισμού μέχρι την εκπόνηση και έγκριση μελέτης βοσκοϊκανότητας. Ο τρόπος κατασκευής των εγκαταστάσεων και η αισθητική ένταξη τους στο περιβάλλον καθορίζεται από τη μελέτη βοσκοϊκανότητας.
  3. Η μελισσοκομία
  4. Η κατασκευή υποδομής στις ακτές για την εξυπηρέτηση των υδατοκαλλιεργειών
  5. Η ήπια αναψυχή για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Για το νησιωτικό σύμπλεγμα, απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης προκειμένου να τεκμηριωθεί η έκταση, οι όροι δόμησης και η υποδομή στην οποία θα αναπτυχθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ήπια αναψυχή σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος και η έκδοση σχετικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
  6. Η εγκατάσταση υποδομής για την εξυπηρέτηση των επιτρεπόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων, όπως μικρή αγροτική κατοικία επιφάνειας μέχρι 80 τ.μ., αποθήκες φύλαξης αγροτικών εργαλείων επιφάνειας μέχρι 50 τ.μ., κλπ. Η δόμηση επιτρέπεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρ. Α2.6 του παρόντος άρθρου.
  7. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες ορίζονται κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας τα δέκα (10) στρέμματα

Επίσης, η νήσος Οξειά περιλαμβάνεται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000 [ΤΚΣ (SCI) – GR 2310001 και ΖΕΠ (SPA) – GR 2310015].
Σημειώνεται επίσης ότι ο Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου είναι υπό εκπόνηση, ενώ έχει υποβληθεί πρόταση τροποποίησης της ΚΥΑ στο ΥΠΕΚΑ το καλοκαίρι του 2011.
Τέλος, σημειώνεται ότι κανένα αίτημα τουριστικής αξιοποίησης της νήσου δεν έχει διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στο Φορέα Διαχείρισης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla