Περιοχές Natura 2000

 Περιοχές Natura 2000 που εντάσσονται στο Εθνικό Πάρκο

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς

ΤΚΣ (SCI )

GR2310001

35.588

2

Όρος Βαράσοβα

ΤΚΣ (SCI )

GR2310005

1.446

3

Λίμνη Λυσιμαχία

ΖΕΠ (SPA)

GR2310013

2.275

4

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτ. Αράκυνθος, Στενά Κλεισούρας

ΖΕΠ (SPA)

GR2310015

44.184

Περιοχές Natura 2000 αρμοδιοτήτων Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. εκτός Εθνικού Πάρκου

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Λίμνη Οζερός

ΤΚΣ (SCI )

GR2310008

1296

2

Λίμνη Αμβρακία

ΤΚΣ (SCI )

GR2310016

1960

3

Λίμνες Λυσιμαχία-Τριχωνίδα

ΤΚΣ (SCI)

GR2310009

14.349

4

Όρος Παναιτωλικό

ΤΚΣ (SCI)

GR2310004

19.114

5

Όρος Αράκυνθος & Στενά Κλεισούρας

ΤΚΣ (SCI)

GR2310010

13.303

6

Ακαρνανικά Όρη

ΖΕΠ (SPA)

GR2310011

5.122

 Για να δείτε το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων μιας Περιοχης Natura πατήστε στον κωδικό αυτής