Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Περιοχές Natura 2000

 Περιοχές Natura 2000 που εντάσσονται στο Εθνικό Πάρκο

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς

ΤΚΣ (SCI )

GR2310001

35.588

2

Όρος Βαράσοβα

ΤΚΣ (SCI )

GR2310005

1.446

3

Λίμνη Λυσιμαχία

ΖΕΠ (SPA)

GR2310013

2.275

4

Δέλτα Αχελώου, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, Εκβολές Ευήνου, Νήσοι Εχινάδες, Νήσος Πεταλάς, Δυτ. Αράκυνθος, Στενά Κλεισούρας

ΖΕΠ (SPA)

GR2310015

44.184

Περιοχές Natura 2000 αρμοδιοτήτων Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. εκτός Εθνικού Πάρκου

A/A

Όνομα Τόπου

Κατηγορία

Κωδικός

Έκταση (Ηα)

1

Λίμνη Οζερός

ΤΚΣ (SCI )

GR2310008

35.588

2

Λίμνη Αμβρακία

ΤΚΣ (SCI )

GR2310007

1.446

3

Λίμνη Λυσιμαχία-Τριχωνίδα

ΖΕΠ (SPA)

GR2310013

2.275

4

Ακαρνανικά Όροι

ΖΕΠ (SPA)

GR2310011

44.184

5 Όρος Παναιτωλικό   GR2310004 14.68
6 Όρος Αράκυνθος & Στενά Κλεισούρας   GR2310010 13303.06

 Για να δείτε το Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων μιας Περιοχης Natura πατήστε στον κωδικό αυτής

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla