Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

Καταγραφή εξάπλωσης στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης της κρασπεδωτής χελώνας

Δυο είδη χερσαίων χελωνών καταγράφονται στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού, η μεσογειακή (Testudo hermanni) και η κρασπεδωτή χελώνα (Testudo marginata). Στην δυτική Αιτωλοακαρνανία, τα δυο είδη συνήθως καταλαμβάνουν παρόμοιους βιοτόπους όπου σε ορισμένα σημεία της περιοχής μπορεί κανείς αν είναι τυχερός να τις παρατηρήσει ακόμη και μαζί.
Από την αρχή της άνοιξης ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων ως αρμόδιος για την διατήρηση και προστασία των ενδιαιτημάτων, την ανάδειξη και την διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) έχει ξεκινήσει ερευνητική δράση για τον εντοπισμό, καταγραφή και μαρκάρισμα της κρασπεδωτής χελώνας (Testudo marginata) με σκοπό την εκτίμηση της πληθυσμιακής κατάστασης του είδους στο Εθνικό Πάρκο.
Η κρασπεδωτή ή βουνίσια χελώνα όπως την αποκαλούν οι κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι το πιο μεγαλόσωμο είδος χερσόβιας χελώνας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θεωρείται χαρακτηριστικό ελληνικό είδος της ερπετοπανίδας με οριακούς πληθυσμούς στην νότια Αλβανία και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως ενδημικό. Δηλαδή δεν απαντάται πουθενά αλλού στον κόσμο, παρά μόνο στην χώρα μας.
Στο εύρος διανομής της εμφανίζει αρκετά αραιωμένους πληθυσμούς όπου συνήθως βρίσκονται σε δύσβατα σημεία από το ύψος της θάλασσας μέχρι τα 800 μέτρα. Κινδυνεύει από τον κατακερματισμό των βιοτόπων, την παράνομη συλλογή προς εμπόριο (υπερσυλλογή), τη θανάτωση από αυτοκίνητα κτλ.

Στο Εθνικό Πάρκο, το όμορφο αυτό ερπετό βρίσκει καταφύγιο στις απομονωμένες πετρώδες λοφώδες περιοχές, τα αμμοθινικά και τα μεσογειακά αλίπεδα που εκτείνονται περιμετρικά των υγροτοπικών οικοσυστημάτων των λιμνοθαλασσών. Το είδος στις καταγραφές των ερευνητών παρουσιάζει έντονη πυκνότητα αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την υψηλή οικολογική σημασία της προστατευόμενης περιοχής αλλά και την ανάγκη μέτρων διατήρησης και προστασίας του είδους που απαιτούνται.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Δεδομένα Πολυπαραμετρικών

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla