Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Μετεωρολογικός σταθμός

1η συνάντηση δικτύωσης για τον Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis)

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων (Φ.Δ./Λ.Μ.-Α..Ο),  διοργάνωσε με επιτυχία την 1η συνάντηση δικτύωσης για τον Θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis) στα πλαίσια υλοποίησης του Π.Ε. 2.1. «Δικτύωση εσωτερικού» του Πακέτου Εργασίας 2 του Υποέργου 1 «Δράσεις βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης της περιοχής ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων» της Πράξης:  «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5032671 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020)».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών - Μουσείο Βάσως Κατράκη, στο Αιτωλικό .

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν στελέχη από τον  Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων και από τον Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου–Λευκάδας, καθώς και ειδικοί επιστήμονες του χώρου, όπως η κα Ευανθία Θάνου, Phd στον θαλασσοκόρακα από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο κ. Τάσος Δημαλέξης, Bιολόγος PhD και εκ μέρους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ο κ. Άρης Χρηστίδης από το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ). Στην συνάντηση παρευρέθει και ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, κ. Περγαντής Φώτης, βιολόγος-M.Sc).
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους ΦΔΠΠ με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία και διατήρηση του πληθυσμού του είδους Phalacrocorax aristotelis.

Την έναρξη της συνάντησης πραγματοποίησαν ο κ. Ιωάννης Σελιμάς, Περιβαλλοντολόγος-M.Sc Συντονιστής του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, ο οποίος καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στην συνάντηση και παρουσίασε συνοπτικά τον σκοπό της 1ης τεχνικής συνάντησης και ο κ. Μπαρέλος Δημήτης, Περιβαλλοντολόγος Συντονιστής του ΦΔ Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας.
Στην συνέχεια, η κα Ευανθία Θάνου παρουσίασε την ομιλία της με θέμα τις  «Διατροφικές συνήθειες & προτιμήσεις του θαλασσοκόρακα στην Ελλάδα και άλλες αποικίες εκτός Ελλάδος, ποιοτική και ποσοτική συσχέτιση της διατροφής με περιβαλλοντικούς παράγοντες (διαθεσιμότητα τροφής, σύσταση ιχθυοπανίδας, αβιοτικοί παράγοντες και κλιματική αλλαγή)».

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις  του κ Τάσου Δημαλέξη, για την «Τηλεμετρία και τις μετακινήσεις του θαλασσοκόρακα» και του κ. Άρη Χρηστίδη για την «Παρακολούθηση των αποικιών αναπαραγωγής του θαλασσοκόρακα»
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση ανάπτυξης ειδικών θεμάτων: όπως η παρουσίαση κοινών στόχων, η σύνταξη κοινών πρωτοκόλλων (καταγραφής, φωλεοποίησης, διατροφικής επιτυχίας κτλ) καθώς και  κοινών προδιαγραφών για τη μεθοδολογία παρακολούθησης του είδους.
Η 1η Τεχνική συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με τον κ. Ιωάννη Κασβίκη να ευχαριστεί τους συμμετέχοντες και φορείς, ανανεώνοντας το ραντεβού για το 2022.

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων

Δεδομένα Πολυπαραμετρικών

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla