Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΣΠΑ (2007-2013)-EΠΠΕΡΑΑ:Αξονας προτερεότητας 09/Προστασία Φυσ. Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας - Πράξη: Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου -Αιτωλικού και Εχινάδων Νήσων.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Φ.Δ. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αυτεπιστασία

1.211.295,00

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Φ.Δ. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

υπηρεσία

43.200,00

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

υπηρεσία

33.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ

υπηρεσία

21.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

υπηρεσία

42.000,00

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

6.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΨΑΡΙΩΝ ΣΕ ΑΥΛΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

υπηρεσία

19.933,00

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

7.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

υπηρεσία

108.000,83

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

8.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

υπηρεσία

 

48.790,00

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

9.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

μελέτη

24.807,87

 

ΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

10.

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

μελέτη

41.346,45

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

11.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

μελέτη

20.672,27

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

12.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

μελέτη

16.538,58

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

13.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ D1,D2,D6 ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

μελέτη

730.000,00

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

14.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ν.Δ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

μελέτη

297.715,35

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

15.

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409

υπηρεσία

600.000,00

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 

 

 

 

3.258.299,26

 

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla