Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Παγκόσμια ημέρα νερού

 

  Τέλος αναφορά έγινε στην ανάγκη ύπαρξης διεθνούς συνεργασίας για το νερό και ιδίως για τα διασυνοριακά ποτάμια και τους υδροφόρους ορίζοντες. Στην συνέχεια οι μαθητές παρακολούθησαν και άλλα βίντεο για την σημασία της αξίας της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού, για τα ψάρια, τα ζώα και τον άνθρωπο. Καθώς πιστεύουμε ότι το φυσικό περιβάλλον θεωρείται μέσο, πεδίο και πηγή μάθησης, τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους ξεναγήθηκαν στις 18/03/2015 στην λίμνη Λυσιμαχία από το στελέχη του Φ.Δ./Λ.Μ.

  Αρχικά επισκεφθήκαμε τις «πόρτες» της λίμνης δηλαδή το σημείο όπου ξεκινά η σήραγγα του Αγίου Ηλία όπου ενημερώθηκαν για την λίμνη και τον τρόπο διαχείρισης των νερών της ενώ στην συνέχεια τον χώρο των Ιαματικών Λουτρών Χέλοβας, έναν τόπο όπου η παρουσία και η σημασία του νερού είναι έντονη και μελλοντικά θα μπορούσε μέσω κατάλληλης διαχείρισης να αποτελέσει πηγή εισοδήματος των νέων και τουριστικό πόλο έλξης, στα πλαίσια μιας αειφόρου και βιώσιμης οικοτουριστικής ανάπτυξης.

  Χρησιμοποιώντας έτσι και τις τρεις διαστάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευση (Γύρω από το θέμα νερό, Για το νερό και Δίπλα/μέσα στο υδάτινο περιβάλλον), ευελπιστούμε να προωθήσαμε τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των νέων μαθητών με το νερό και την εμπέδωση της σπανιότητας του πόρου σε συνθήκες σπατάλης του.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla