Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Μελέτη, στα πλαίσια Διδακτορικής Διατριβής, της Διατροφής των Υδρόβιων Μεταναστευτικών Πουλιών στο Εθνικού Πάρκου

Καθώς μία από τις κυριότερες λειτουργίες των υγροτόπων είναι ότι προσφέρουν οικότοπους με ποιοτική διατροφή για τα υδρόβια πτηνά, η υποψήφια διδάκτορας από το Vrije Universiteit των Βρυξελλών, κ. Evelien Deboelpaep, επισκέφτηκε τον υγρότοπο του Μεσολογγίου για τους σκοπούς της ερευνάς της στα πλαίσια του διδακτορικού της διπλώματος.
Στην διδακτορική της μελέτη, η οποία δίνει έμφαση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ερευνά τη διαθεσιμότητα τροφής για τα παρυδάτια πουλιά σε τέσσερις υγροτόπους της Δυτικής Ελλάδας, προσπαθώντας να εντοπίσει διαφορές στην ποιότητα των τροφίμων κατά τη διάρκεια της περιόδου της φθινοπωρινής τους μετανάστευσης, ανάλογα με τον τύπο του κάθε οικοτόπου και την τοποθεσία αυτού.
Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι να δοθεί απάντηση, μέσα από ένα συνδυασμό προσεγγίσεων μοντελοποίησης και δεδομένων πεδίου, σε δύο βασικά ερωτήματα: (1) πόσο καλή σύνδεση μπορεί να υπάρχει μεταξύ των οικοτόπων των υδροβιότοπων ώστε να επιτρέπονται οι μεταναστευτικές μετακινήσεις των υδρόβιων πτηνών και (2) ποιοι υγρότοποι έχουν δυσανάλογη σημασία μέσα σε αυτά τα δίκτυα υγροτόπων.
Στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, έπειτα από σχετική επικοινωνία, βοήθησαν επικουρικά το έργο της επιτρέποντας της να αποκτήσει μια καλύτερη αντίληψη της περιοχής και διευκολύνοντας σημαντικά τις εργασίες της στο πεδίο καθώς και τις επαφές της με τοπικούς φορείς.

Ο Φ.Δ./Λ.Μ. προσβλέποντας πάντα σε παραγωγικές συνεργασίες τόσο διαφορετικών φορέων όσο και χωρών, ενημερώνει ότι είναι πρόθυμος να βοηθήσει σε αντίστοιχες μελλοντικές ερευνητικές δράσεις/εργασίες.

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla