Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Η μικροσκοπική υδρόβια ζωή στις υπεράλμυρες λεκάνες των αλυκών του Μεσολογγίου

Στο πλαίσιο χορηγίας των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε., εκδόθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου το έντυπο «Η μικροσκοπική υδρόβια ζωή στις υπεράλμυρες λεκάνες των αλυκών του Μεσολογγίου».

Πρόκειται για την εργασία του Διδάκτορα Γεώργιου Χώτου (Καθηγητή στο Τμήμα τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) στην οποία παρουσιάζονται οι σημαντικές ανακαλύψεις και τα ευρήματά του με επιστημονική πληρότητα και μέσα από ένα πλήθος περιγραφών και φωτογραφιών.
Μέσω του έργου του ο συγγραφέας φέρνει σε επαφή ακόμα και τον μη ειδικό αναγνώστη με την υδρόβια ζωή που απαντάται στον βιότοπο των αλυκών και είναι ορατή μόνο μέσω μικροσκοπίου. Η ποικιλομορφία και η χρησιμότητα των μικροσκοπικών υδρόβιων οργανισμών στο οικοσύστημα των αλυκών καθώς και οι περεταίρω προοπτικές χρήσης τους στις ιχθυοκαλλιέργειες και σε τομείς όπως της περιβαλλοντικής απορρύπανσης, παρουσιάζονται με τρόπο κατανοητό και φιλικό.
Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου αναγνωρίζοντας την μεγάλη επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτισμική αξία του έργου αυτού, ευχαριστεί τον Καθηγητη Γεώργιο Χώτο, που του επέτρεψε να προωθήσει την πραγματοποίηση της σχετικής έκδοσης καθώς και τις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε στο πλαίσιο της χορηγίας των οποίων έγινε η παρούσα έκδοση. Το έντυπο διατίθεται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, διδακτορικούς ερευνητές και ακαδημαϊκούς αλλα και σε όποιον πολίτη ενδιαφέρεται πραγματικά για την μικροσκοπική υδρόβια ζωή.

 Για να κατεβάσετε  το έντυπο με ψηφιακή  μορφή πατήστε εδώ.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla