Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ : ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

O Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων υπoστήριξε τον μήνα Νοέμβριο την αποστολή των επιστημόνων Κυτίνου Ελένης, Θαλάσσια Βιολόγος, Αυτόνομη Δύτρια και Κωτσέλη Χρήστου, Φωτογράφου, Αυτόνομου Δύτη στις έρευνες τους στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Αιτωλικού, με την παραχώρηση σκάφους με τον Επόπτη του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ Νίκο Παλαιό.  Τον Νοέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε  επαναληπτική θαλάσσια έρευνα στο εσωτερικό και εξωτερικό κομμάτι της λιμνοθάλασσας με κύριο στόχο την διερεύνηση της εξάπλωσης και της πυκνότητας, του ενδημικούδιθύρου της Μεσογείου, Pinnanobilis (πίνα), αλλά και του ξενικού γυμνοβράγχιου Melibeviridis.

Η πίνα αποτελεί ενδημικό είδος της Μεσογείου καθώς δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι από τα μεγαλύτερα δίθυρα παγκοσμίως και το μήκος του μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1,2 μέτρα. Συναντάται σε βάθη από 0,5 έως 60 μέτρα και αποτελεί το ενδιαίτημα πολλών άλλων οργανισμών. Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός της πίνας έχει μειωθεί σημαντικά. Αίτια της πληθυσμιακής αυτής μείωσης είναι 1)η ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία του είδους 2)η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που ζει και 3)η τυχαία θανάτωση από συρόμενα εργαλεία, τράτες και αγκυροβόληση. Συνεπώς, έχει χαρακτηριστεί ως «κινδυνεύον» είδος στην Μεσόγειο και υπάγεται σε καθεστώς αυστηρής προστασίας. Έτσι απαγορεύεται πλέον αυστηρά η αλίευσή και θανάτωσή του.Η μελέτη του είδους στις μέρες μας είναι ακόμα πιο επιτακτική καθώς ενώ ήδη κινδυνεύει κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, τώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ολοκληρωτικής εξαφάνισης εξαιτίας ενός παρασιτικού πλασμωδίου που προσβάλει τους πληθυσμούς της πίνας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90%. Ξεκίνησε το 2016 στις ακτές τις Ισπανίας και πλέον έχει φτάσει και στην Ελλάδα, προκαλώντας θνησιμότητα σε ορισμένους πληθυσμούς. Διαπιστώθηκε  ότι ορισμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής, φαίνεται να διατηρούν ακόμη υγιείς και πυκνούς πληθυσμούς, όπως είχε διαπιστώσει και το 2014.

Το ξενικό γυμνοβράγχιο Melibeviridis, που στην έρευνα του 2014 αφθονούσε στην λιμνοθάλασσα, αυτή την φορά δεν ανιχνεύτηκε. Το είδος παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον για τις χημικές ενώσεις που παράγει, αλλά και για γενετικές αναλύσεις που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τον τρόπο εξάπλωσής του. Το είδος προέρχεται από τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό και στην προηγούμενη έρευνα είχε απαντηθεί  σε πολύ υψηλές πυκνότητες πληθυσμού, μεγαλύτερες ακόμα και από τα μέρη στα οποία ενδημεί.

Κατά την έρευνά ανιχνεύθηκαν επίσης προστατευόμενα είδη φυκών, θαλάσσιων φυτών, ερπετών (Carettacaretta), κοραλιών, διθύρων και εχινόδερμων (αχινοί, ολοθούρια).
Η εν λόγω έρευνα πεδίου χρηματοδοτήθηκε από το πανεπιστήμιο του Aberdeenτο οποίο έχει σκοπό να πραγματοποιήσει τις χημικές μελέτες και τις γενετικές αναλύσεις στο M.viridis

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla