Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Αλλαγή ημερομηνίας επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης διαγωνισμών

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. (ΦΕΚ 1965B’ /13.12.2004), αποφασίζεται η μετάθεση σε νέα ημέρα και ώρα της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης για τους διαγωνισμούς:

  • Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για σύμβαση ανάθεσης γενικών υπηρεσιών «Παραγωγή Ντοκιμαντέρ για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων με χρηματοδότηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»
  • Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών γιατην «Παρακολούθηση μυωξών στις νέες περιοχές ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων».

Ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών για τους ανωτέρω διαγωνισμούς ορίζεται η Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 12.00.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla