Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Συνεργασία Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων με αμκε « Πελαργός» για την προστασία των γυπών

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας « Πελαργός»  στο πλαίσιο δράσης για την προστασία των γυπών στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ.
Σκοπός της συνεργασίας είναι η λειτουργία του πειραματικού κλωβού ως χώρου υποδοχής, περίθαλψης , εγκλιματισμού και επανένταξης όρνιων με παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και ιδίως των κτηνοτρόφων. Υπογραμμίζεται πως η αναφερόμενη διαδικασία είναι συμπληρωματική και αποτελεί μια ολοκληρωμένη επέκταση της ήδη υπάρχουσας δράσης του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ που χρηματοδοτήθηκε από τους οργανισμούς VCFκαι MAVA.
Το όρνιο έχει υποστεί σοβαρή μείωση του πληθυσμού του τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα ενώ η περιοχή μας φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό του είδους μετά την Κρήτη. Επίσης χαρακτηρίζεται ως « Απειλούμενο»  στην λίστα της IUCNενώ η οικολογική του λειτουργία και η  άμεση χρησιμότητα του ως πτωματοφάγο είδος είναι σημαντική.
Οι επιμέρους δράσεις της συνεργασίας αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κτηνοτρόφων Αρακύνθου και τη δημιουργία δικτύου κτηνοτρόφων- συνεργατών, την συνεργασία με σφαγεία της γύρω περιοχής για την τροφοληψία των γυπών, την παρακολούθηση μέσω καμερών της διατροφής τους και της συμπεριφοράς τους καθώς επίσης και την καταγραφή και παρακολούθηση των πληθυσμών τους. Ο εμπειρογνώμονας που θα απασχοληθεί με την υλοποίηση του πρωτοκόλλου συνεργασίας είναι ο κ. Γιάννης Ρουσόπουλος , Ορνιθολόγος , με την στήριξη των αρμόδιων στελεχών του Φορέα Διαχείρισης.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε  εκ μέρους το Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων ο Πρόεδρος του κ. Φώτης Περγαντής κι εκ μέρους της αμκε « Πελαργός» ο Πρόεδρός της κ. Ροδόλφος Ράλλης παρουσία του Ορνιθολόγου -εμπειρογνώμονα κ. Γιαννη Ρουσόπουλου , του Συντονιστή του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ κ. Γιάννη Σελιμά και του Προϊσταμένου του Τμήματος Εποπτείας-Φύλαξης & Εφαρμογών Διαχείρισης κ. Γιάννη Κασβίκη.

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla