Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Δελτίο τύπου - Η αλήθεια για τις επιχωματώσεις στην λίμνη Τριχωνίδα από « αντιπλημμυρικά» έργα και η προστασία της περιοχής του δικτύου Natura 2000

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων ως θεσμός της Ελληνική Πολιτείας και εποπτευόμενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας θα ήθελε να διευκρινίσει πως έχει αποστείλει αρμοδίως για το ζήτημα των επιχωματώσεων έγγραφο προς τις αρμόδιες αρχές ( Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , Δήμο Αγρινίου) από τις 25/11/ 2020 με επιβεβαίωση λήψης από τους αποδέκτες. Σε σχέση με τις απορρίψεις αδρανών υλικών και την διάχυση απορριμμάτων στην παραλίμνια ζώνη της Τριχωνίδας έχει αποστείλει σειρά εγγράφων προς τον Δήμο Αγρινίου τα οποία εως σήμερα παραμένουν αναπάντητα. Παραθέτουμε το θέμα των εγγράφων με αριθμούς πρωτοκόλλου και ημερομηνίες αποστολής όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει από την γραμματεία του Φορέα Διαχείρισης καθώς σύμφωνα με την σύμβαση του Άαρχους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία είναι δημόσια. Συγκεκριμένα η Σύμβαση αναφέρει «Στο πεδίο του περιβάλλοντος, η ευρύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και η συμμετοχή του κοινού βελτιώνουν την ποιότητα και εφαρμογή των αποφάσεων, συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα, παρέχουν στο κοινό την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις και ανησυχίες του και διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στο να λάβουν υπόψη τις θέσεις της κοινωνίας το περιβάλλον και οι συνθήκες διαβίωσης της οποίας ενδεχομένως επηρεάζεται από συγκεκριμένες αποφάσεις και πολιτικές. Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό προωθείται η υπευθυνότητα και η διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, ενώ ενισχύεται και η υποστήριξη του κοινού για αποφάσεις σχετικές με το περιβάλλον»

 

Τα έγγραφα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων προς τον Δήμο Αγρινίου είναι τα εξής:

1. Επιχωμάτωση και αποξήλωση καλαμιών στην Λίμνη Τριχωνίδα, αριθμός πρωτοκόλλου, 23-4-2019/10943
2. Νέες επιχωματώσεις στην Λίμνη Τριχωνίδα, αρ. πρωτ 25-4-2019/ 10950
3. Εύρεση παλαιών εγκαταστάσεων εντός περιοχής Natura 2000, αρ. πρωτ 11-6-2019/ 11061
4. Ρίψη αδρανών υλιικών και απορριμμάτων εντός περιοχής Natura 2000,αρ.πρωτ 23-4-2019/10944
5. Νέα Ρίψη αδρανών υλικών και απορριμμάτων εντός περιοχής Natura 2000, αρ.πρωτ 25-4-2019/ 10951
6. Ρίψη αδρανών υλικών στην Τριχωνίδα, αρ. πρωτ 29-10-2020/ 12297
7. Επιχωμάτωση λίμνης Τριχωνίδας από αντιπλημμυρικά έργα,25-11-2020, αρ. πρωτ 12349

 

epixomatoseis trixonida

 

 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla