Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Σταθμοί Πολυπαραμετρικών

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την Μονάδα Διαχείρισης για να σας δοθεί πρόσβαση στα δεδομένα των σταθμών 

email επικοινωνίας:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ [ΕΔΩ]

Λίγα λόγια για το έργο:

Το εργό αφορά την προμήθεια και η εγκατάσταση  σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών μετρήσεων και σταθμού παρακολούθησης στάθμης και αγωγιμότητας  λόγω του ευξεινισμού που παρουσιάζει η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού με την έκλυση υδροθείου και την θανάτωση ιχθύων λόγω ανοξίας καθώς επίσης και των προβλημάτων στην κυκλοφορία του νερού που δημιουργεί η αναίρεση της πλημμυρίδας λόγω της αποστράγγισης νερών από το αντλιοστάσιο της Κλείσοβας και το οποίο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2022.

Στόχος του παρόντος έργου είναι η παρακολούθηση παραμέτρων σε 2 σημαντικά σημεία της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Μεσολογγίου και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων. Οι παράμετροι αυτοί θα παρακολουθούνται από το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης για τακτικό/περιοδικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτινων συστημάτων αλλά και για έκτακτες περιπτώσεις εξάρσεων τυχόν ρύπανσης.

Το πρώτο σημείο εγκατάστασης είναι η λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού για την παρακολούθηση των παρακάτω φυσικοχημικών παραμέτρων:

-              Βάθος μέτρησης

-              Θερμοκρασία νερού

-              pH

-              Θολότητα

-              Αγωγιμότητα

-              Ολικά διαλυμένα στερεά (TDS)

-              Διαλυμένο οξυγόνο DO μέσω αισθητήρα οπτικής μέτρησης.

Το δεύτερο σημείο αποτελεί κανάλι στην είσοδο/έξοδο της λιμνοθάλασσας Κλείσοβας για την παρακολούθηση των παρακάτω φυσικοχημικών παραμέτρων:

-              Στάθμη υδάτων

-              Αγωγιμότητα υδάτων

-              Θερμοκρασία υδάτων

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω τηλεμετρικού σταθμού, ο οποίος καταγράφει σε ωριαίο βήμα, ενώ οι μετρήσεις θα στέλνονται τηλεμετρικά σε διαδικτυακό λογισμικό. Οι αισθητήρες θα πραγματοποιούν την μέτρηση, και θα καταγράφουν τις μεταβλητές για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί και θα αποστέλλουν τα δεδομένα αυτά σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Μονάδα Επεξεργασίας, Διαχείρισης & Αποστολής Δεδομένων και εν συνεχεία σε κεντρικό server που θα φιλοξενεί το διαδικτυακό λογισμικό και τα δεδομένα/μετρήσεις.

Σε περίπτωση υπερβάσεων των οριακών τιμών θα αποστέλλονται συμβάντα συναγερμών προς τους χρήστες, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση που θα σχετίζεται με την έξαρση ενός φαινόμενου ή τυχόν προβλήματα στις υπό παρακολούθηση θέσεις.

Η αρχιτεκτονική δομή του τηλεμετρικού δικτύου σταθμών πραγματοποιήθηκε με γνώμονα:

-              την παροχή αξιόπιστων μετρήσεων και δεδομένων

-              την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των σταθμών

-              την διάθεση της πληροφορίας σε πραγματικό χρόνο

-              την έγκαιρη ενημέρωση των υπευθύνων σε περίπτωση υπερβάσεων των επιθυμητών ορίων

Το παρόν έργο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του υποέργου Νο 1 της Πράξης : «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ/Θ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ- ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης (ΑΔΑ 6ΦΖΠ7Λ6-Ι93) και έχει λάβει κωδικό MIS 5070641.Χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

pepdytiky

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla