Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διευκρίνηση επι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση «Υπηρεσίες παρακολούθησης Όρνιων (Gyps fulvus) στο όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού»

Εκ παραδρομής διευκρινίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με απευθείας ανάθεση «Υπηρεσίες παρακολούθησης Όρνιων (Gyps fulvus) στο όρος Αράκυνθος και ενημέρωσης κοινού» είναι 2.960 € (δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ)

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla