Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Παράταση Προθεσμίας υποβολής προσφορών

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Σ. (ΦΕΚ 1965B’ /13.12.2004), εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας του κορονοϊού και επειδή:

  1. Λόγω των κωλυμάτων λειτουργίας Κυβερνητικών Δομών που προμηθεύουν διάφορα δικαιολογητικά στους ενδιαφερόμενους των προκηρύξεων του Φορέα μας αλλά και λόγω εσωτερικής δυσλειτουργίας των γραφείων κτλ ορισμένων εκ των ενδιαφερομένων, δημιουργούνται άνισες δυνατότητες σ’ αυτούς για την συμμετοχή τους στους σχετικούς διαγωνισμούς

  2. Λόγω της εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) υπάρχει σοβαρή αντικειμενική αδυναμία του προσωπικού του Φορέα μας να ανταπεξέλθει στις σχετικές διαδικασίες (συνεδριάσεις επιτροπών, κτλ)

  αποφασίζεται η παράταση προθεσμίας υποβολής των σχετικών προσφορών των ενδιαφερομένων έως και τη Παρασκευή 10 Απριλίου και ώρα 12.00 και αφορά τους κάτωθι διαγωνισμούς:

  1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ: «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών»

  2. Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για: «Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων»

  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ: «Διοργάνωση Εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»

  4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας», με απευθείας ανάθεση

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla