Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Ενημέρωση ως προς τις ημερομηνίες Αξιολόγησης Προσφορών για τα Έργα του Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο.

Ο Φορέας  Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, ανακοινώνει ότι:

Τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας / Αξιολόγησης του Φ.Δ./Λ.Μ.-Α.Ο. θα συνεδριάσουν στις εξής ημερομηνίες :
1. Την Παρασκευή 10/04/2020  στις 12:30μ.μ. για την Αξιολόγηση Δικαιολογητικών & Τεχνικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «Υπηρεσίες Παρακολούθησης Προστατευταίων Αντικειμένων» με αρ. δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ (20PROC006356562) και α/α στο ΕΣΗΔΗΣ 86223,1 στα πλαίσια της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ
2. Την Παρασκευή 10/04/2020 στις 16:00μ.μ. για την Αξιολόγηση των προσφορών των Συνοπτικών Διαγωνισμών για τις Συμβάσεις Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο:
α) «Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων» 
β) «Περιβαλλοντική Παρακολούθηση προστατευόμενων ειδών» 
γ) «Διοργάνωση Εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»
3.
Tην Δευτέρα 13/04/2020 στις 10:00π.μ. για την Αξιολόγηση των προσφορών των Προκηρύξεων με Απευθείας Ανάθεσης για τα εξής παρακάτω :
α)  Προμήθεια «Δύο DRONE»
β) «Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας»

Τα παραπάνω 2 και 3 είναι ενταγμένα στα πλαίσια της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη)».

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla