Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: «Προμήθεια και Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών πτηνών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: «Προμήθεια και Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών πτηνών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/05/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Bv7hf5UDLz9D4tGPazMga1ETpXOJUpFp
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1u0P3hEgANbqb0PwlpgK_1uWGVeWKKrgY
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Nzucj5D56VXAJ_i1yldSQ8rmADJmY9-a
Για να κατεβάσετετο Παράρτημα IV σε μορφή word πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=1iJVdEvjYyXGaX_wqC2eQJwXGgRZV5i3j

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla