Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Συνοπτικός διαγωνισμός για ανάθεση Προμήθειας για Τρείς Κάμερες Παρακολούθησης

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για: Τρείς Κάμερες Παρακολούθησης

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/05/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1Pr8Qock5iih7DRa_vKC0mj_5uDypUHr6
Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1SekewewPDYDJnwG5zrok-U7jBEvZe3MP
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=1gYNe0t_o7vq4dOLmSVF9ZrPzxivxPCdx

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV σε μορφή word πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=1qESYPjQVZj2mPVpnmr6KMoVhXc49HSLt

Για να κατεβάσετε το αρχείο Google earth με τα σημεία  πατήστε εδώ:https://drive.google.com/open?id=1wP5zwEl3kQ6Uq0WjyZ4N8XkARrkHmVUw

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla