Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για την «Παρακολούθηση μυωξών στις νέες περιοχές ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Γενικών Υπηρεσιών για την «Παρακολούθηση μυωξών στις νέες περιοχές ευθύνης του ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/05/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1nmZnFkn4SNxkNJNRlz8cAWYakxD6t0hW

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1tDgK4GABt5M9dwB38NpYiWrvdjuHMAo8
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1_zSPKjVibszjkxmmi7DOEnYjJ4Q5JhbL
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=18Bo0u9ukuxh4sUu5DScZdbA2fd-FtZh8

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla