Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με απευθείας ανάθεση.

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με απευθείας ανάθεση.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01/06/2020 και ώρα 14:00

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1dvar4fS96tMdBvDJsQLT5l9IJ8QHT8Az
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ι του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1FyLEFp3TDy-E3ES9mpeLp-OCgd6Rg69D
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IΙ του Διαγωνισμού σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/open?id=1R5th6-blQqCl9q8mnvvCzPYLmLejOGIh

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla