Φορέας Διαχείρισης

Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων

Get Adobe Flash player

Ειδική γραμματεία υδάτων

Μετεωρολογικός σταθμός

Χάρτης Natura 2000

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για: «Προμήθεια και Τοποθέτηση πομπών τηλεμετρίας επί πτηνών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και υπηρεσίες παροχής των σχετικών δορυφορικών δεδομένων»

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων εξέδωσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών για: «Προμήθεια και Τοποθέτηση πομπών τηλεμετρίας επί πτηνών στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου – Αιτωλικού και υπηρεσίες παροχής των σχετικών δορυφορικών δεδομένων»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/10/2020 και ώρα 12:00.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/12rDrIaQConYaxhI4guuB1yhCo8O5UrBo/view?usp=sharing

Για να κατεβάσετε το ΤΕΥΔ πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1wdyZzEhEaJJSteZWQjMuU1I81zcTcGS4/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1SYUMdp0vHX8WOsG-psrDYSmwfjiiu-Ep/view?usp=sharing
Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV σε μορφή word πατήστε εδώ: https://drive.google.com/file/d/1IFe7Yb95iwnh03fP4S9R9Pax7Z02KoiE/view?usp=sharing 

             

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου υπάγεται σε 

   Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 3.0.

                 Υλοποίηση & συντήρηση απο το Φορέα Διαχείριση 

                         με χρήση Ανοικτού Λογισμικού Joomla